Vergrendelingssystemen

effeff-vergrendelingssystemen beveiligen brandwerende deuren die bij dagelijks gebruik open moeten zijn. Zodra rook wordt gemeld, laat het vergrendelingsmechanisme de deur los. De branddeuren sluiten en verhinderen het uitbreken van brand- en rookgassen naar aanpalende ruimtes en beperken de uitbreiding van een brand.

De wetgever verlangt dat brandwerende afsluitsystemen continu gesloten zijn. Dat is belangrijk, want net de gevaarlijke rook- en brandgassen worden door de brandwerende afsluitsystemen effectief tegengehouden. Anderzijds zijn in bijvoorbeeld hotels, crèches, ziekenhuizen en bedrijven obstakelvrije doorgangen nodig voor het publiek en voor een normale bedrijfsvoering.

Hoe kunnen deze beide tegenstrijdige vereisten worden gecombineerd? Met vergrendelingssystemen van effeff. Het principe is eenvoudig, maar uiterst doeltreffend. De brandwerende afsluitsystemen zijn met een deurautomaat en een blokkeersysteem uitgerust. In normale gevallen houdt het blokkeersysteem, een elektromagneet, de deur open. Het publiek kan ongehinderd passeren, en bedrijfsprocessen worden niet door het continue openen en sluiten van de deur verstoord. Brandsensors bewaken de kritieke zones.

Als zich een gevaarlijke situatie voordoet, detecteren de brandsensors volledig zelfstandig - overdag en 's nachts - ook tijdens het weekend en vakanties, zelfs de kleinste concentraties rook- en brandgassen. Ze geven onmiddellijk een signaal aan een rookveiligheidsschakelaar door. Deze onderbreekt de stroomtoevoer naar de elektromagneet en de deurautomaat sluit de deuren automatisch en geheel zelfstandig. De verspreiding van uiterst giftige rook- en brandgassen wordt doeltreffend voorkomen. Indien zich nog personen in de brandzone bevinden, kunnen zij door de deuren ontsnappen. De deurautomaat zorgt na elke passage betrouwbaar voor rookdicht gesloten deuren.

Blokkeersystemen voor brandwerende afsluitsystemen bestaan uit verschillende onderdelen: De blokkeersystemen (magneten), die de deuren bij normaal functioneren open houden. Bij alarm of bij manueel activeren geven ze de deuren vrij. De brandsensors, die vooral als optische rookmelders geïnstalleerd worden. Zij bewaken de rookgasconcentratie in de ruimte. Wanneer deze stijgt, geven de brandsensors alarm. Een bijkomende methode is de regeling van de ruimtetemperatuur. Daarvoor worden warmtesensors gebruikt. Als de ruimtetemperatuur te snel stijgt of 58°C overstijgt, geven de sensors alarm. De rookbeveiligingsschakelaar als centrale energieverzorgings- en verwerkingseenheid van de installatie. De signalen van de brandsensors komen hier aan en worden geanalyseerd. Bij alarm of bij het in werking stellen van de geïntegreerde activeringsschakelaar schakelt de rookbeveiligingsschakelaar de magneet uit. De deuren kunnen nu veilig sluiten en isoleren de rest van het gebouw.